Opleiding Creatieve Communicatie

Creatieve Communicatie

Genezend Tekenen

Bedrijven workshops

Locatie/Route/Docenten

Algemene info

Startpagina

Creatieve Communicatie

Creatieve Communicatie

4 jarige Opleidingop HBO niveau tot:
KINDERTEKENDOCENT of KINDERCOACH BEELDEND
en KINDERTEKENTHERAPEUT

Tekenen met en voor kinderen van 3 tot 12 jaar
verkennend - verdiepend - specialistisch - praktijkgericht


In dit 4-jarig studieprogramma, kun je 3 diploma’s halen:
na 2 jaar: Diploma KINDERTEKENDOCENT
of Diploma: KINDERCOACH BEELDEND
zie ook: Kindercoach beeldend [274 KB]
na 4 jaar: Diploma KINDERTEKENTHERAPEUT

Het is mogelijk om slechts een, twee of drie jaren te studeren.
Mocht je al werken met kinderen vanuit een andere discipline is het 1ste jaar, het verkenningsjaar, met zijn vele inspirerende werkvormen en evaluaties genoeg.
Hierdoor kun je verandwoord met de beeldtaal van kinderen werken en hun fantasie en scheppend vermogen verrijken.
Als je alleen maar tekenlessen en workshops wil geven, dan stop je na twee jaren.
Je kunt altijd later nog het Therapeuten diploma halen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zie ook het programma van de Introductiedag van 25 sept. 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------
De eerste 2 jaar van 20 lesdagen per studiejaar kom je naar school van 10 tot
18 uur en kunt het diploma kindertekendocent halen. Je maakt dus 160
contacturen en besteedt circa 150 uur aan huiswerk, lezen van modules en
circa 100 uur aan onderzoek en praktijkgericht werken met kinderen per
studiejaar.
We hopen dat je met je docentendiploma goed aan de slag gaat en als je zover
bent om je ook individueel te verdiepen in de problematiek van kinderen en
ook met hun ouders kunt samenwerken, kun je het therapeutische traject
beginnen.
In het eerste jaar van de kindertekentherapie (het specialistische 3e studiejaar) volg je weer 20 lesdagen van 10 tot 18 uur, die bestaan uit 12 lessen voor de zomer themagericht onderzoek en oefening, waarbij je ook leert casussen aan te leggen. Na de zomer volg je een korte autobiografische route van 8 lesdagen om de
psychologische vertaalslagen te ervaren van de tekentaal. Waar komen de meeste problemen vandaan?
In het 4e studiejaar volg je stage, 8 supervisiedagen en 10 lesdagen op school om je einddiploma kindertekentherapeut te behalen.

25 sept.2016 Introductiedag

voor de OPLEIDING GENEZEND TEKENEN
en CREATIEVE COMMUNICATIE VOOR KINDEREN
Maak kennis met enkele werkvormen van het beroep Tekentherapeut, tekendocent, Coach Beeldend en Kindertekendocent en Kindertherapeut tijdens een inspirerende workshop.
Zie het programma van de Introductiedag

Het eerste jaar is VERKENNEND

Je maakt alle werkvormen, zoals die ook in de basistraining voorkomen,maar dan gericht op kinderen. Hiermee vul je je eigen rugzak. Je ervaart de werking van tekenopdrachten en leert met diverse materialen en technieken je tekenvaardigheid, schildertechnieken en zelfexpressie vergroten. Daarbij leer je vanuit de vele brillen de beeldtaal lezen en vertalen naar jezelf.

Zie meer informatie over het 1e jaar: Verkenningsjaar

Het tweede jaar is VERDIEPEND

Je leert nog beter signalen uit de tekening te vertalen, naar wat het kind in de groep nodig heeft. Hiermee ontwerp je holistische themalessen op maat, voor bepaalde doelgroepen en leeftijdsfasen. Je oefent groepsdynamica en kringgesprekken rond de beeldtaal van kinderen en leert een lezing geven. Je bouwt aan opeenvolgende lesprogramma’s en leert deze uitvoeren. Je wordt getoetst via een aantal schriftelijke toetsen en 2 praktijkexamens.
Afsluiting met het diploma kindertekendocent.
Zie meer informatie over het 2e jaar: Verdiepingsjaar

Het derde jaar is SPECIALISTISCH

Het gaat nu om individuele tekentherapie voor kinderen rond hun hulpvraag en de hulpvraag van ouders of instanties. Thema’s die aan bod komen zijn sessieopbouw, counselvaardigheid, omgang met de ouders en het netwerk van het kind, familieopstellingen via de tekentaal,gesprekstechnieken, rollenspel en creatieve werkvormen om negatieve emoties om te zetten. Je leert de tekentaal op een professionele manier lezen en beschrijven, zodat je een eigen praktijk kunt starten.
Na de zomer start je met je eigen autobiografische tekeningen en onderga je wat tekentherapie doet met jezelf. Vanaf je geboorte tot en met je volwassen leven van nu wordt via teken- en schilderingen onder de loep genomen. Naar aanleiding daarvan schrijf je een aantal zelfreflecties. Hierdoor ga je psychologische en biologische verbanden leggen van jezelf als kind in je gezin- en familiesituatie.
Zie meer informatie over het 3e jaar: Specialisatiejaar

Het vierde jaar is PRAKTIJKGERICHT met EINDEXAMEN

Je gaat met kinderen therapeutisch aan de slag en legt je casus voor aan de intervisiedocent, die je 10 keer in dit jaar bezoekt. Je kunt dan al goed tekeningen lezen en een behandelplan opstellen. Daarnaast leer je nog meer effectieve sessievormen, kort en bondig rapporteren en casusbesprekingen houden rond het lezen van de tekensignalen. Tenslotte maak je van 1 kind een eindverslag van 6 therapeutische bijeenkomsten. Je volgt 10 intervisiedagen bij je mentor en 10 lesdagen op school.
Afsluiting met het diploma kindertekentherapeut.

Zie meer informatie over het 4e jaar: Eindexamenjaar