Selecteer een pagina

De opleiding start in 2020 met een basistraining van 2,5 jaar. 

In dit traject leer je tekeningen lezen en bevragen en word je tekentaal-deskundige.

Studieroute schema in 2020

 
 

In de basistraining kun je ontdekken of je met kinderen of volwassenen wilt tekenen of met beide doelgroepen. Je kunt dan met meerdere diploma´s afstuderen:  Holistisch Tekendocent voor kinderen of voor volwassenen of  voor beiden.

Studenten die geen docent willen worden kunnen workshops of cursussen gaan geven in autobiografische tekenprocessen of doorstuderen voor (Kinder)Coach Beeldend of (Kinder)Tekentherapeut.

Basisstudie 1: Helend Tekenen (21 lesdagen)

Alle basistechnieken, oefeningen en thema’s van Genezend tekenen en Creatieve Communicatie worden in dit jaar behandeld. Dit jaar wordt afgesloten met een eindpresentatie.

Basisstudie 2: Holistisch & autobiografisch werken (33 lesdagen) Deze anderhalf jaar bestaat uit 5 lesblokken. Start in 2021

Blok 1: Visie en Basisvaardigheden (7 lessen):  Onderwerpen zijn o.a.  Ontwikkelingsfasen in de tekening, Tekening lezen en bevragen, holistischwerken, psychosynthese, symboliek en metaforen, energetisch werken, materiaalkennis.

Blok 2: Thema’s van deze tijd (9 lessen):  Hoe herken je signalen en hoe geef je tekenadvies. Deze lessen zijn gericht op kinderen en/of volwassenen.  Onderwerpen zijn o.a. Hemel en aarde, dromen, fantasie, pesten, scheiding, HSP, ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, afscheid en verlies, dyslectie, faalangst en zelfvertrouwen.

Blok 3: Autobiografisch onderzoek (9 lessen):  Eigen autobiografisch onderzoek door middel van tekeningen, met aandacht voor je eigen processen en symboliek.

Blok 4: Jezelf profileren (4 lessen):  o.a. PR, Visitekaartje, beroepsethiek, website, Open Atelier en lezing geven

Blok 5: Keuze blok waar je óf je diploma Holistisch Tekendocent voor volwassenen en/of kinderen gaat halen óf je autobiografie gaat afronden. Dit laatste is verplicht voor wie verder gaat studeren. – Beide is ook mogelijk (extra kosten).

Coach Beeldend : opleiding tot coach voor volwassenen (CB) of kinderen (KCB) (20 lesdagen plus 3 supervisiedagen)

De opleiding bestaat uit 20 lesdagen waarin je vanuit een theoretische basis en structuur leert om coachsessies vanuit de tekentaal te geven. Je leert om samen met de cliënt door middel van beel- dende expressie en lichaamswerk het doel helder te krijgen.

Je leert de (onbewuste) informatie die zichtbaar wordt in de tekening of ander beeldend werk vertalen naar concrete, praktische stappen. Vandaaruit stel je een persoonlijk coachtraject samen, waarbij de beeldende werkstukken steeds het uitgangspunt zijn.

Tijdens dit jaar oefen je met proefpersonen.

Je sluit dit jaar af met een praktijk- en theorie-examen voor het diploma CB of KCB.

Tekentherapie: opleiding tot therapeut voor volwassenen (TT) of kinderen (KTT) (33 lesdagen plus 6 leertherapiedagen)

De tekentherapeut start met een hulpvraag en gaat met het getekende beeld van de ziekte of klacht aan de gang. Zij/hij werkt met het zelfhelend vermogen van de cliënt en de (onbewuste) informatie uit de tekening. Counselen n.a.v. teken- en schilderopdrachten geeft heel direct inzicht in hoe de cliënt de regie over zijn leven weer terug kan vinden.

In dit studiejaar oefen je met proefpersonen. Je leert de hulpvraag helder krijgen, de autobiografie en het lichaam betrekken en teken/schildersessies op maat geven. Je krijgt theoretische achtergron- den over diverse psychologische en pathologische processen. Je sluit deze periode af met een praktijk- en theorie-examen om het diploma TT of KTT te halen.

 

De Opleiding is geaccrediteerd bij het KTNO   

en geregistreerd bij het CRKBO

De Opleiding Creatieve Communicatie

– Tekenen in dienst van zelfontplooiing en zelfinzicht  –

  • Het eerste jaar is verkennend.
  • Het tweede jaar is verdiepend.
  • Het derde jaar is specialistisch.
  • Het 4de jaar is pratijkgericht en eindexamenjaar.

> TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN <

Het eerste jaar is verkennend.

Je maakt alle werkvormen, zoals die ook in de basistraining voorkomen, maar dan gericht op kinderen. Hiermee vul je je eigen rugzak. Je ondergaat de tekenopdrachten en leert met diverse materialen en technieken je tekenvaardigheid, schildertechnieken en zelfexpressie vergroten. Daarbij leer je vanuit de vele brillen de beeldtaal lezen en vertalen naar jezelf.
Afsluiting met een certificaat van je competenties.
Zie het volledige programma: 1ste jaar Creatieve Communicatie

2de jaar – KINDERTEKENDOCENT > VERDIEPINGSJAAR <   TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN IN DE GROEP.

Je leert lesgeven in alle leeftijdsfasen van 3 tot 12 jaar en inzicht krijgen hoe je de ontwikkeling van de tekentaal kunt stimuleren in je lessen en sociale vaardigheden vergroten. Het ontwerpen van tekenlessen op maat en per doelgroep word je vakgebied.

Visie: Kinderen vinden het leuk om tekenvaardigheid en expressief te worden, zichzelf te profileren zich vindingrijk uit te drukken over wie ze zijn en willen worden. Hierdoor groeit hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Omdat tekenen een kindeigen taal is wordt het kind bevestigd in wie hij is. Door respect en bewondering voor het werk van anderen, nemen negatieve emoties en ongewenst gedrag af. – Zie het volledige programma: 2de jaar Kindertekendocent Creatieve Communicatie

Het 3de jaar – De KINDERCOACH BEELDEND  (KCB)  werkt individueel met een kind (van 6 tot 16 jaar) of meerdere kinderen uit een gezin, of soms met het hele gezin in periodes van crisis of teveel stress. Door de situatie van het doel of de klacht uit te tekenen en hierover te counselen komt er inzicht en meer begrip voor elkaar. De KCB werkt met het verbeeldingsvermogen van het kind, waarmee het zijn eigen innerlijke beelden en verwachtingen leert aanpassen in de werkelijkheid van zijn dagelijks leven … De KCB helpt het kind om van zijn negatieve doel: “Ik wil deze papa en mama niet” of “Ik wil weg van deze rotschool waar ik gepest wordt” een positief doel te maken: “Ik wil dat papa en mama mij helpen en belangstelling voor me tonen” of “Ik wil de pestkoppen aanpakken en melden wat er gebeurd, zodat mijn school weer een veilige plek kan worden waar ik graag naartoe kan.” Zie het volledige programma: 3de jaar Kindercoach beeldend

3de en 4de jaar – KINDER TEKENTHERAPEUT  –  Bij kindertekentherapie is het belangrijk om diverse werkvormen te beheersen waarin het kind ontdekt: “Ik ben ook van mezelf.” Hierdoor wordt het weerbaar en herkenbaar voor zichzelf, zijn ouders en op school. Door negatieve emoties zichtbaar te maken kan het kind zichzelf helpen in wat het nu nodig heeft.- Het kind heeft recht op zijn innerlijke wereld en leert die veilig en schoon te hou- den door positieve beelden te internaliseren. Je gaat met ouders in gesprek: De hulpvraag van de ouder kan heel anders zijn dan de hulpvraag van het kind en je hebt met ieders belang rekening te houden.   Het 3e jaar begint met 8 dagen autobiografisch werken en dan 5 leertherapie- dagen bij een docent van de opleiding. – De laatste 7 lessen maak je een start met kindertekentherapie (zie het rooster op www.kolam.nl).  Het 4e jaar ga je het vak kindertekentherapie goed uitdiepen vanuit verschillende doelgroepen en vanuit theoretische achtergronden bij de diverse psychologische processen. Ook volg je 5 supervisiedagen. Je oefent met medestudenten en met kinderen, waarbij je een casusmap opbouwt die je aan het eind van het jaar presenteert.  Zie het volledige programma: 3+4rde jaar – KINDERTEKENTHERAPEUT

Zie ook onze website:  www.genezendtekenen.nl    en   onze webwinkel   www.klank-en-vorm.eu

Nascholings studiejaar:  TEKENTAAL LEZEN voor je beroepspraktijk

Zie info over de opleiding:  Studiejaar – Tekentaal lezen
en de data van de groepen: TEKENTAAL LEZEN lesdagoverzicht