Tekentherapie

TEKENTHERAPIE ALS COMPLEMENTAIRE GEZONDHEIDSZORG

Tekentherapie wordt gegeven door tekentaaldeskundigen die tenminste 4 a 6 jaar gestudeerd hebben. Zij beschikken dan ook over diverse diploma’s zoals holistisch tekendocent, Coach Beeldend of Kindertekentherapeut.

Tekentherapie is een lichaamsgerichte, psychotherapeutische vorm van beeldende therapie, met het specialisme diagnostiek en behandelplan; omdat de informatie uit tekeningen deels bewust en deels uit het onbewuste, verdrongen, beeldreservoir van de tekenaar komt, noemen we dit dieptepsychologie. Een huisarts heeft daar geen tijd voor! De reguliere gezondheidszorg houdt zich met symptoom bestrijding bezig en de tekentherapeut met de Psychosomatiek en beeldtaal van de cliënt, die zich een voorstelling maakt over zijn ziekte, klachten en problemen, die belast zijn met angst, boosheid, weerstand, verlies, en faalangst. De tekentherapeut gaat met het getekende beeld van de ziekte aan de gang en wekt tegelijk het zelfhelend vermogen van de cliënt in causale verbinding met de levensloop. Oorzaken en leerprocessen van ziektes worden amper onderzocht in de beeldtaal van de cliënt en welk negatief zelfbeeld vaak hieraan ten grondslag ligt, waardoor de cliënt veel tijd en energie verliest. Tekenopdrachten geven direct inzicht, waardoor de cliënt aan zichzelf kan werken en de eigen regie weer terugkrijgt, zichzelf kan beschermen en actief betrokken raken in deze hectische, angstige en bewustmakende tijdgeest.

Een tekentherapeut werkt diagnostisch; geeft door het samen lezen, analyseren, bevragen en onderzoeken van de tekentaal, inzicht aan de cliënt over zijn gestelde hulpvragen. Wat er in zijn tekening mist, onvolledig is en nodig, om weer beter te functioneren ervaart de cliënt tijdens de sessie. Hij leert zichzelf weer aansturen met een gezonde gemotiveerde wil. (we willen nl. van alles maar doen het niet! Omdat er van alles tussen zit wat de wil saboteert)

Het inzicht uit iedere sessie, wordt concreet gemaakt door oefeningen die de cliënt als huiswerk meekrijgt. Vergelijkbaar met het dagelijkse pilletje van de arts of de operatie van een specialist; allemaal kostbare interventies, terwijl 6 sessies tekentherapie een totale psychologische screening geven, waardoor de cliënt de regie over zijn leven terugvindt.

Als de cliënt ca € 360,-betaald voor 6 sessies, met tussendoor effectief huiswerk, voor en nazorg met een eindconclusie over de winst van zijn investering, weegt dat niet op tegen eindeloze bezoekjes aan een psycholoog, of medicijnen met veel bijwerkingen. Het zelf onder ogen zien van de eigen deels onbewuste motieven, tekorten en verlangens, is doorslaggevend voor het overwinnen van negatieve overtuigingen en remmende gewoontes, die elke ziekte opwekken en in stand houden.

Al in de eerste sessie voelt de cliënt dat hij zijn eigen werkelijkheid heeft ‘vertekend’, dat het beeld anders voelt dan wat hij erover vertelt of ziet. Het duurt ook even voordat de cliënt echt kan zien wat hij tekent….hier zit de blinde vlek die we allemaal hebben.

Dit beeld van zijn klacht of ziekte op papier, laat zien wat hij nodig heeft en hoe hij dit kan gaan ontwikkelen onder begeleiding van een ervaren Tekentherapeut.

Hulpvragen over fysieke of chronische klachten worden autobiografisch uitgediept en vanuit de karakterstructuur  en autonomie van de cliënt op maat begeleidt met gevoel van empathie en humor voor het vaak confronterende proces. De cliënt kan na het tekenen of schilderen op afstand zijn ziektebeeld als röntgenopname bestuderen en leest dit uitgebreid met de tekentaaldeskundige.

In een tekensessie komt er duidelijkheid over hoe de cliënt zijn klachten in stand houdt, door remmende en negatieve overtuigingen (ik zal het wel verdienen om ziek te zijn, als straf en ongeloof op welzijn) Ook de winst van de ziekte wordt onderzocht, waardoor de cliënt zijn psychosociale werkelijkheid kan bijstellen en zelf de verantwoordelijkheid leert nemen voor zijn welzijn.

Alles wat de cliënt tekent, zijn aspecten van hemzelf (net als in dromen)

Daarbij worden alle zintuigen en 3 intelligenties aangesproken om het eens te worden met jezelf. Als hoofd, hart en buik goed samenwerken en het eens zijn met elkaar, wordt het immuunsysteem verbetert en kun je de flow van welzijn direct weer voelen! De cliënt gaat fris en vol goede moed naar huis en weet wat hem allemaal te doen staat.

De mens beschikt over 3 vitale intelligenties; de mentale, emotionele en lichaamsgerichte intelligentie. Deze worden regelmatig onder de loep genomen bij het counselen over de tekentaal. De tekening is nl het projectieveld van zowel de interne en externe wereld van de cliënt.

1) De mentale, intellectuele intelligentie van zijn denk- en herinneringsvermogen, helpt hem te ventileren waarover hij zich ergert, boos is, schuld, schaamte en schande voelt en leert verwoorden, energetisch in beeld kan brengen, assertief leert worden en grenzen aan leert geven. Hij leert via mindmappen zijn eigen gezondheidstaken organiseren en in kaart brengen, als geheugensteuntje. De cliënt moet zijn stem laten horen en wil gehoord worden!

2) Zijn gevoels- en hartintelligentie wordt aangesproken, zodat hij leert voelen wat er gevoeld wil worden, emoties leert herkennen en beteugelen, om zichzelf en anderen te vergeven en te leren bedanken. (heel eng is dat!) Het weer voelen en in kaart brengen van diep weggestopte emoties, zoals verdriet, onvermogen, wraak, jaloezie, boosheid enz. die je ziek kunnen maken, zijn regelrecht bevrijdend te noemen; want breng je de oorzaak van ziekte aan het licht, kan het intelligente lichaamsbewustzijn de ziekte loslaten. Het werkt als kwantumgenezing maar dan heel concreet en zichtbaar waarbij de cliënt  niet hoeft te kunnen tekenen!

Ook slijtage van het lichaam en psychosomatische klachten worden onderzocht op levensvisie, overtuigingen en hoe de cliënt zijn lichaam uitholt, omdat hij zich bijv. alsmaar wil bewijzen! De vele tekenoefeningen voor hersensynchronisatie bij leertaken begint in het onderwijs weer belangstelling te krijgen, maar ook voor de ziekte van Parkinson en Dementie hebben we veel werkvormen ontwikkeld, die aan een betere gezondheidzorg bijdragen, met mindere kosten en schrijnende interventies. Ook lopen nu workshops om de enorme asielzoeker stroom op te vangen via zinvolle werkvormen

3) Onze buik intelligentie wil opgevoed en gehoord worden, waardoor ons instinct beter leert opnemen, verwerken en verteren. Wie kent er niet het warme veilige buikgevoel van thuiskomen in jezelf en tevreden zijn met wie je bent, wat je doet en wat je hebt.

Via inductie en goed ademen en aarden, leert de cliënt in zijn binnenwereld naar zijn klacht of probleem te kijken en via de motoriek van het tekenen, worden die beelden rond de klacht en hulpvraag naar boven gehaald en zichtbaar gemaakt. Je kunt dit proces gelukkig niet manipuleren. De getekende informatie ga je ook met je lichaam uitbeelden, zodat je lichaam de boodschap krijgt; hierbij zien we de kwartjes vallen!

In een tekening zit namelijk altijd;

Het ontwikkelingsmoment van de cliënt, of de fase waarin de klacht zich nu bevindt.

Door trauma loopt de ontwikkeling anders, raakt geblokkeerd of toegedekt.

Vaak verwijst het niveau van de tekentaal naar een leeftijdsfase, waarin iets gebeurde waardoor de klacht of ziekte kon ontstaan. Zelfs bij kanker kun je vragen wat er vergeten werd in de levensloop, waar de cliënt eigenlijk voor wilde gaan. Zo worden we allemaal een beetje geleefd in een wereld die niet meer zo schoon is!

Het zelfhelend vermogen zie je al bij de eerste indruk in de tekentaal; dit kan het emotionele kleurgebruik zijn, de kompositie, de symbolen of juist het logische verhaal in de tekening.

Het lichaamsvriendelijke medicijn, is dat en stukje uit de tekening, dat de cliënt dagelijks zou moeten innemen, doen, zeggen en toepassen! De tekentherapeut helpt dit medicijn vertalen, door opties te geven.

De Kracht:  die hij kan inzetten voor genezing; Dit is zijn zelfhelend vermogen

 De Zwakte= wat er mist of teveel en overdadig is en nodig bijgesteld dient te worden om te genezen.

 Hoeveel Energie heeft de cliënt beschikbaar en waardoor lekt hij die energie, of zet de energie op slot; dat zie je gelijk in de tekening!

De Interactie; hierin zien we zijn psychosociale vaardigheid of juist tekorten.

De Symboliek als metafoor/ gelijkenis met diepgewortelde normen en waarden. Alles in de tekentaal staat voor iets, dus heeft symboolwaarde

Tijd en ruimte informatie blijkt uit de plaatsing  op het papier.

Signalen zijn plekken in de tekening, die onmiddellijk aandacht en actie vragen zoals incest, geweld, misbruik

en Aandachtspunten; die we nog even kunnen stallen voor een volgende sessie.

Al deze aspecten zijn al 33 jaar onderzocht en wetenschappelijk bewezen en meermaals onderbouwd in lezingen en eindeloos veel studiemateriaal.

De opleiding biedt  6 studierichtingen aan waarop je kunt afstuderen. Zie website. Via theorie en praktijkexamens, met onbekende proefpersonen en regelmatige  toetsing.

Het beoefenen en schrijven van casussen, verslagen, beroepsethiek,  intervisie, supervisie en vele nascholingen per jaar, hoort bij dit vak. De beroepsvereniging telt niet alle beoefenaars, die deels een bloeiende praktijk voeren en hier druk doende mee zijn. Zodra erkenning van zorgverzekeraars tot stand komt voor dit vak, zullen meer leden zich aansluiten bij de beroepsvereniging tekentaal. Nu lijkt het nog een strijd tussen wie er het hardst aan de bel trekt en het geld beheert.

De overweging om geen accreditatie voor deze opleiding meer aan te vragen is het bijzondere karakter van dit vak en de holistische werkwijze vanuit de psychosynthese als werkmodel. We zouden ons teveel moeten aanpassen aan reguliere diploma’s en onze studenten onnodig op kosten jagen, want elk jaar veranderd de wetgeving rond verplichte bijscholingen. Daarbij verliezen we deels de eigenheid van de formulering en identiteit van de opleiding. We zien ook dat studenten die MBO zijn opgeleid, grotere empathische vermogens hebben en geschikter zijn voor dit vak, dan de HBO of universitair geschoolde studenten. Mensenkennis, empathisch en intuïtief vermogen, levenservaring, effectief en kundig handelen, analyseren en concluderen zijn competenties die hoog in het vaandel staan.

Lisa Borstlap –  Initiator en directrice van de opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie