De Opleiding Creatieve Communicatie

– Tekenen in dienst van zelfontplooiing en zelfinzicht  –

  • Het eerste jaar is verkennend.
  • Het tweede jaar is verdiepend.
  • Het derde jaar is specialistisch.
  • Het 4de jaar is pratijkgericht en eindexamenjaar.

> TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN <

Het eerste jaar is verkennend.

Je maakt alle werkvormen, zoals die ook in de basistraining voorkomen, maar dan gericht op kinderen. Hiermee vul je je eigen rugzak. Je ondergaat de tekenopdrachten en leert met diverse materialen en technieken je tekenvaardigheid, schildertechnieken en zelfexpressie vergroten. Daarbij leer je vanuit de vele brillen de beeldtaal lezen en vertalen naar jezelf.
Afsluiting met een certificaat van je competenties.

2de jaar – KINDERTEKENDOCENT > VERDIEPINGSJAAR <   TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN IN DE GROEP.

Je leert lesgeven in alle leeftijdsfasen van 3 tot 12 jaar en inzicht krijgen hoe je de ontwikkeling van de tekentaal kunt stimuleren in je lessen en sociale vaardigheden vergroten. Het ontwerpen van tekenlessen op maat en per doelgroep word je vakgebied.

Visie: Kinderen vinden het leuk om tekenvaardigheid en expressief te worden, zichzelf te profileren zich vindingrijk uit te drukken over wie ze zijn en willen worden. Hierdoor groeit hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Omdat tekenen een kindeigen taal is wordt het kind bevestigd in wie hij is. Door respect en bewondering voor het werk van anderen, nemen negatieve emoties en ongewenst gedrag af. 

Het 3de jaar – De KINDERCOACH BEELDEND  (KCB)  werkt individueel met een kind (van 6 tot 16 jaar) of meerdere kinderen uit een gezin, of soms met het hele gezin in periodes van crisis of teveel stress. Door de situatie van het doel of de klacht uit te tekenen en hierover te counselen komt er inzicht en meer begrip voor elkaar. De KCB werkt met het verbeeldingsvermogen van het kind, waarmee het zijn eigen innerlijke beelden en verwachtingen leert aanpassen in de werkelijkheid van zijn dagelijks leven … De KCB helpt het kind om van zijn negatieve doel: “Ik wil deze papa en mama niet” of “Ik wil weg van deze rotschool waar ik gepest wordt” een positief doel te maken: “Ik wil dat papa en mama mij helpen en belangstelling voor me tonen” of “Ik wil de pestkoppen aanpakken en melden wat er gebeurd, zodat mijn school weer een veilige plek kan worden waar ik graag naartoe kan.” 

3de en 4de jaar – KINDER TEKENTHERAPEUT  –  Bij kindertekentherapie is het belangrijk om diverse werkvormen te beheersen waarin het kind ontdekt: “Ik ben ook van mezelf.” Hierdoor wordt het weerbaar en herkenbaar voor zichzelf, zijn ouders en op school. Door negatieve emoties zichtbaar te maken kan het kind zichzelf helpen in wat het nu nodig heeft.- Het kind heeft recht op zijn innerlijke wereld en leert die veilig en schoon te hou- den door positieve beelden te internaliseren. Je gaat met ouders in gesprek: De hulpvraag van de ouder kan heel anders zijn dan de hulpvraag van het kind en je hebt met ieders belang rekening te houden.   Het 3e jaar begint met 8 dagen autobiografisch werken en dan 5 leertherapie- dagen bij een docent van de opleiding. – De laatste 7 lessen maak je een start met kindertekentherapie (zie het rooster op www.kolam.nl).  Het 4e jaar ga je het vak kindertekentherapie goed uitdiepen vanuit verschillende doelgroepen en vanuit theoretische achtergronden bij de diverse psychologische processen. Ook volg je 5 supervisiedagen. Je oefent met medestudenten en met kinderen, waarbij je een casusmap opbouwt die je aan het eind van het jaar presenteert.  

Zie ook onze webwinkel   www.klank-en-vorm.eu