2de jaar – KINDERTEKENDOCENT

2de jaar –  > VERDIEPINGSJAAR <  KINDERTEKENDOCENT worden
TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN IN DE GROEP. 

Je leert lesgeven in alle leeftijdsfasen van 3 tot 12 jaar en inzicht krijgen hoe je de ontwikkeling van de tekentaal kunt stimuleren in je lessen en sociale vaardigheden vergroten.
Het ontwerpen van tekenlessen op maat en per doelgroep word je vakgebied.

Visie: 
Kinderen vinden het leuk om tekenvaardigheid en expressief te worden, zichzelf te profileren zich vindingrijk uit te drukken over wie ze zijn en willen worden. Hierdoor groeit hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Omdat tekenen een kindeigen taal is wordt het kind bevestigd in wie hij is. Door respect en bewondering voor het werk van anderen, nemen negatieve emoties en ongewenst gedrag af.
Einddoelen: 
Op een holistische manier les kunnen geven
Verdiepen en uitdiepen van thema’s (zie rooster).
Oog hebben voor kinderen die anders zijn.
Signaleren van informatie uit de tekening.
Methodisch didactische vaardigheden ontwikkelen en groepsdynamica hanteren.
Negatieve emoties en ongewenst gedrag in de tekenles signaleren en deze omzetten in positief gedrag. Omgaan met storende elementen in je tekenles.
Zelf lesthema’s ontwerpen over zelfinzicht en zelfvertrouwen.
De emotionele en tijdrelatie met materiaal en techniek onderzoeken.
Boeiende achtergrondinformatie kunnen geven.
Vakterminologie beheersen.
Gefaseerd een tekenopdracht geven, ook via inductietechnieken.
De psychologie en filosofie van de thema’s kunnen verwoorden op een voorlichtingsavond.
Feedback geven en nabespreken van de tekenervaring in een evaluatierondje. Iedereen betrekken.
De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen binnen een groep observeren en peilen.
Uit de tekentaal signaleren wat er aan mogelijke problemen zijn, of wat er zich innerlijk afspeelt in het kind.
Tekentaal lezen vanuit k.i.e.s.t en een kracht zwakte analyse kunnen maken.
Spreekvaardigheid, gesticulatie en mimiek ontwikkelen.
De kunstenaar in het kind kunnen stimuleren.
Vanuit bestaande kunstenaars tekenlessen geven.
Een tekenlespraktijk opzetten en beroepsethiek hanteren.
Het diploma kindertekendocent behalen.

Examenonderdelen 2de jaar:
Een serie van 6 lessen ontwerpen en daarvan 1 geven en feedback verzamelen.
Een verhalende bordtekenles geven met figuratieve elementen en perspectief.
Een holistische lichaamsgerichte tekenles of workshop geven.