De opleiding start met een basistraining van 2 of 2,5 jaar. 

Het legt een stevig fundament om je eigen stijl en methode in een van de afstudeer richtingen te realiseren. Je kunt de basisjaren ook volgen voor je eigen kunstzinnige ontwikkeling en om kennis te maken met de basisonderdelen en vaardigheden van Genezend Tekenen. In dit traject leer je tekeningen lezen en bevragen en word je tekentaal-deskundige.

Basisjaar 1     –     21 lesdagen

Hoe werkt Genezend Tekenen?

Hoe observeer je de energie van een tekening? 

Hoe ervaar je het verschil tussen een energetische, symbolische, metaforische, abstracte of figuratieve expressie? Hoe beïnvloedt de kleurbeleving het beeld?

Welke technieken en materialen passen het beste?

Welke rol speelt timing bij een oefening om tot een juiste diagnostiek te komen?

Je leert lichaamsgericht, holistisch, universeel en cultureel tekenen en schilderen.

 Lichaamsgericht werken betekent dat we voor of na het tekenen de bewegingen uit de tekening nadoen in het lichaam. Dit doen we om het visuele beeld op te slaan in het lichaam en de emoties die het beeld of de oefening oproept te voelen.

Holistisch werken betekent de cognitie aanspreken, de emoties peilen en het lichaam betrekken bij alle oefeningen en thema’s, omdat deze 3 gebieden elkaar beïnvloeden. We werken met de brein- hart- en buikintelligentie.

Universele thema’s zoals de golfbeweging, spiralen, lemniscaten, geometrie, de complexiteit van de vormtaal en ritmisch dynamisch /muzikaal tekenen zijn al oeroud en zijn zelfhelend.

Culturele thema’s zoals knopen en vlechten, Aboriginal kunst, het kruis, de Kolam, de mandala, labyrinten en doolhoven, verrijken je mondiale bewustzijn en geven je rituele voeding.

Psychosociale thema’s doen we elke dag tijden het relatietekenen. Extreme vormen en spontaan en intuïtief tekenen maken je psychosociaal bewust. Je gaat de oefeningen en thema’s direct met proefpersonen thuis oefenen. Je huiswerk van 4 taken per 2 weken wordt door een huiswerkdocent nagekeken, die je kunt consulteren tijdens de middagpauze. Alle basistechnieken, oefeningen en thema’s van Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie worden in dit jaar behandeld. Dit jaar wordt afgesloten met een eindpresentatie en een certificaat.

Basisjaar 2      –       21 lesdagen

Je gaat in dit jaar direct beroepsmatig aan de gang vanuit het psychosynthese werkmodel. Dit jaar bestaat uit 4 lesblokken.

Blok 1: Visie en Basisvaardigheden (6 lessen):  Onderwerpen zijn o.a. ontwikkelingsfasen in de tekening, tekeningen lezen en bevragen, holistisch werken, psychosynthese, symboliek en metaforen, energetisch en lichaamsgericht werken, materiaalkennis. Je tekent en schildert elke dag om de theorie eigen te maken.

Blok 2: Actuele thema’s van deze tijd (9 lessen):   Deze lessen zijn gericht op kinderen en/of volwassenen.  Onderwerpen zijn o.a.: symboliek tussen hemel en aarde, hechtingsproblematiek, dromen, 3 vormen van fantasie, pesten, liegen, scheiding, HSP, ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, afscheid en verlies, dyslexie, beelddenkers, faalangst en zelfvertrouwen. Testmodellen en hersenensynchronisatie, voor hen die in het onderwijs werken.

Blok 3: Jezelf profileren (3 lessen): zelf voor de klas staan en je methodisch didactische vaardigheden laten zien: zoals PR, visitekaartje, beroepsethiek, website, open atelier houden, en lezing geven en verhalend bord tekenen.

Blok 4: Keuze blok (3 lessen): waar je óf je diploma Holistisch Tekendocent voor volwassenen en/of kinderen gaat halen. Of je verder gaat scholen in creatieve kunstzinnige vorming, door het maken van bijzondere werkstukken. Twee diploma’s – voor werken met kinderen en volwassenen- is mogelijk met extra kosten voor het tweede diploma.

Basis 3: Autobiografisch tekenen        13 lesdagen

Eigen autobiografisch onderzoek door middel van tekeningen, met aandacht voor je eigen processen en symboliek. Dit halve jaar is vooral een eigen scholingsweg.

Dit halve autobiografische jaar is verplicht voor wie verder gaat studeren.

Coach beeldend   –  20 lesdagen en 3 supervisidagen

Je werkt aan een doel van de cliënt of een groep, bijvoorbeeld in het bedrijfs- leven of in een schoolklas. Je leert conflicten te analyseren en daar geschikte metaforen voor te zoeken. Je leert counselen met de tekening die over het doel gemaakt wordt, vertaalt de inhoud naar lijf en leven van de cliënt, zodat er vele inzichten ontstaan.

Met humor en confrontatie, met empathie en psychologische inzichten en strategieën ga je aan de slag.

De opleiding bestaat uit 20 lesdagen waarin je vanuit een theoretische basis en structuur leert om coachsessies vanuit de tekentaal te geven.

Je leert de (onbewuste) informatie die zichtbaar wordt in de tekening of ander beeldend werk te vertalen naar concrete, praktische stappen. Vandaaruit stel je een persoonlijk coachtraject samen, waarbij de beeldende werkstukken steeds het uitgangspunt zijn.  

Tijdens dit jaar oefen je met proefpersonen envolg je 3 supervisiedagen extra bij een mentor.

Je sluit dit jaar af met een praktijk- en theorie-examen voor het diploma Coach Beeldend of Kinder Coach Beeldend.

Tekentherapie – 1,5 jaar 33 lesdagen tekentherapie en 6 lesdagen leertherapie

De tekentherapeut start met een hulpvraag en gaat met het getekende beeld van de ziekte of klacht aan de gang. Zij/hij werkt met het zelfhelend vermogen van de cliënt en de (onbewuste) informatie uit de teke- ning. Counselen n.a.v. teken- en schilderopdrachten geeft heel direct inzicht in hoe de cliënt de regie over zijn leven weer terug kan vinden.

In dit studiejaar oefen je met proefpersonen. Je leert de hulpvraag helder krijgen, de autobiografie en het lichaam betrekken en teken/schildersessies op maat geven. Je krijgt theoretische achtergronden over diverse psychologische en pathologische processen.  

Je sluit deze periode af met een praktijk- en theorie- examen om het diploma Tekentherapeut of Kinder Tekentherapeut te halen.