1ste jaar – VERKENNINGSJAAR

TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN.
Creatieve communicatie, basistechnieken en materiaalkennis

Alle basisthema’s en creatieve werkvormen die ook in de basistraining van de opleiding genezend tekenen voorkomen, worden op kinderen afgestemd.

Visie:
We gaan er vanuit dat ieder kind gezien, gehoord, begrepen en (aan)geraakt wil worden.
Een kind heeft recht op veiligheid, eigenheid en daar hoort zijn tekentaal bij, omdat hij verbaal nog niet alles kan zeggen wat hij in de tekening kwijt kan. Daarin laat hij zien hoezeer hij geprikkeld wordt en wat zich in zijn innerlijk afspeelt en welke omgevingsfactoren hem inspireren, dwarszitten of storen.

Einddoelen:
Teken- en schildervaardigheid vergroten rond specifieke thema’s.
Achtergrondinformatie en cultuurhistorische samenhang van de thema’s ervaren.
Kennismaken met diverse teken- en schilder- en collagematerialen.
Non verbaal gesprek op papier als relatietekening kunnen toepassen.
Psychologie van de kindertekening aan de hand van de leeftijdsfasen.
De tekening als plattegrond van het bewustzijn en de leefwereld van het kind leren lezen.
Tekenopdrachten geven en evaluatievragen kunnen toepassen.
Onderzoek doen naar de tekentaal van kinderen in alle leeftijdsfasen.

Examenonderdelen 1ste jaar:
Eindpresentatie houden over de tekentaal van een bepaalde doelgroep of een bepaald thema.