TEKENTAAL – BEROEPSVERENIGING

Je kunt je direct (eerst als aspirantlid en na het behalen van je diploma als werkend lid) aansluiten bij de landelijke beroepsvereniging http://www.tekentaal.nl ter bevordering van tekentherapie in Nederland. Je ontvangt dan o.a. het blad “Stroom in beeld” en kunt studiedagen bijwonen. De opleiding en de beroepsvereniging organiseren nascholing en bijzondere studiedagen.
Je volgt tenminste 2x per jaar zulke studiedagen en krijgt hier een certificaat voor. Je wordt geacht intervisie en supervisie te volgen. Dit versterkt je werk, verantwoordelijkheid en collegialiteit. – Supervisie, naschoolse projecten en intervisie groepjes worden naar behoefte georganiseerd door de beroepsvereniging.

NASCHOLING EN INTERVISIE  – Via de opleiding en de beroepsvereniging worden er nascholingsdagen georganiseerd.  Zie het “Stroom in beeld” blad. Supervisie, naschoolse projecten en intervisie groepjes worden naar behoefte georganiseerd.

De vereniging Tekentaal is aangesloten bij de RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.  Door aansluiting bij de RBCZ kunnen behandelkosten vanuit de aanvullende verzekering eventueel vergoed worden door zorgverzekeraars.

Daarnaast is aansluiting bij het BATC ook mogelijk:        https://www.batc.nl/