Zorgverzekeraars vergoeden tekentherapie geheel of gedeeltelijk in hun aanvullende pakketten. Tekentherapie valt onder alternatieve zorg. De hoogte van de vergoeding en het maximale bedrag, kunt u nakijken op uw polis en op de website van uw zorgverzekeraar. De tekentherapeut dient tevens aangesloten te zijn bij het ringregister om in aanmerking te komen voor vergoeding. Ook dient de therapeut te werken volgens de richtlijnen van de RBNG en volgens het beroepsprofiel van de Vereniging Tekentaal.
In ons beroepsregister staan deze tekentherapeuten duidelijk herkenbaar aangegeven. 

De kwaliteit van de tekentherapeuten wordt gewaarborgd door de beroepsvereniging, d.m.v. jaarlijkse controle. De verzekeraars doen geen uitspraak over de effectiviteit en gebruikelijkheid van de behandelwijze.

Op onderstaande snelkoppeling naar TEKENTAAL, de vereniging van tekentherapeuten, zie je de lijst van zorgverzekeraars die tekentherapie vergoeden:
http://www.tekentaal.nl/algemeen/zorgverzekeraars.html